Algemene voorwaarden

Bij het aanmelden/ deelnemen aan een groepsles training bij Van Eerten Personal Training gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden.

1. Van Eerten Personal Training behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.


2. De deelnemer is verplicht, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie gedurende de overeenkomst.


3. Deelname aan een groepsles- of personal training geschiedt geheel op eigen risico. Van Eerten Personal Training is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.


4. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Van Eerten Personal Training niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Van Eerten Personal Training georganiseerde activiteiten.


5. Een training is intensief en blessure gevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raadt Vept je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.


6. Van Eerten Personal Training behoudt het recht voor om naar zijn beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.


7. Inschrijven voor een van de trainingen van Van Eerten Personal Training kan alleen via de WOD app of Personal trainer app. De deelnemer kan de groepslestraining tot 4 uur en de personal training tot 24 uur voor aanvang annuleren, door zich telefonisch of via een van de apps uit te schrijven.

8. Aangekochte lessen dienen binnen de geldigheid van het product te worden opgemaakt. Uitgevallen personal training sessies kunnen binnen de abonnementsperiode worden ingehaald. Na afloop van het abonnement is dit niet meer mogelijk. Inhaallessen op een groepsles abonnement zijn niet mogelijk. Enkel voor medische redenen wordt hiervoor in overleg een uitzondering gemaakt. De geldigheid van onze strippenkaarten is als volgt:

 • Bootcamp- en groepslesstrippenkaarten zijn 4 weken langer geldig dan het aantal aangekochte lessen.
 • Strippenkaarten voor personal training sessies zijn 12 weken geldig. 

 

9. De duur van een les aangeboden door Vept bedraagt 45-60 minuten.

 

10. Proeflessen en/of intake gesprekken zijn gratis en vrijblijvend tenzij niet voortijdig afgemeld. Bij het niet voortijdig afmelden kunnen de kosten voor een losse les (50,-) in rekening gebracht worden.


11. Betalingen kunnen niet worden gerestitueerd.


12. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Vept bewaard zullen worden. Vept verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.


13. U bent gaat bij deelname aan onze lessen akkoord met het feit dat er tijdens de training foto`s gemaakt kunnen worden t.b.v. promotie doeleinden zoals facebook e.d. 


14. Vept is op de volgende dagen in 2021 gesloten: 5 april, 27 april, 5 mei, 24 mei, 25 december, 31 december, 1 januari 2022.
Wijzigingen voorbehouden.

Privacy verklaring

Van Eerten Personal Training B.V. Van Eerten Personal Training B.V., gevestigd aan Nova Zemblakade 25, 3446 BR, Woerden, is verantwoordelijk voor de

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.vept.nl Nova Zemblakade 25, 3446 BR, Woerden 0348342119

Arjan van Eerten is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Eerten Personal Training B.V. Hij/zij is te bereiken via arjan@vept.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Eerten Personal Training B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van Eerten Personal Training B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Eerten Personal Training B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Van Eerten Personal Training B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Eerten Personal Training B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen

hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van Van Eerten Personal Training B.V.) tussen zit. Van Eerten Personal Training B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Gmail, Google agenda, Paynplan app (voorheen WOD-/ personal traininer app), Bodysupport, Clubplanner.

Deze systemen gebruiken om uw betalingen af te handelen, afspraken te maken of te wijzigen en voedingsprogramma`s aan te bieden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Eerten Personal Training B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden

verzameld. Wij hanteren voor onze klanten een bewaartermijn van 7 jaar omwille van de bewaarplicht van de belastingdienst. Gegevens van prospects die geen klant zijn geworden worden na 90 dagen verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Eerten Personal Training B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Eerten Personal Training B.V. blijft

verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Eerten Personal Training B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie

is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn

noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld

uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat

deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Eerten Personal Training B.V. en heeft u het

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van

uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vept.nl. Om er

zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie

uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Eerten Personal Training B.V. wil u er tevens op wijzen

dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Eerten Personal Training B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vept.nl

VEPT en het Coronavirus

Maatregelen omtrent het Coronavirus

Lees meer

Personal Training bij VEPT in Woerden!

Start nu met Personal Training bij Vept in Woerden!

Lees meer
Meer nieuws
 • Personal Training

  Personal Training

  De trainer gaat door middel van de kennismaking een analyse maken. Op deze manier krijg je een duidelijk beeld van hoe je er nu voorstaat.

  Lees meer
 • Crossfitness

  Crossfitness

  CrossFit is een intensief en afwisselend fitness programma, waar plezier en bewegen voorop staan!

  Lees meer
 • Knock-out

  Knock-out

  KNOCK-OUT is een “zero contact” trainingsvorm. Uiteraard wordt er intensief gebokst, maar steeds richting de Personal trainer die de stoten en trappen pareert.

  Lees meer
 • Bootcamp

  Bootcamp

  Bootcamp is eigenlijk fitness, maar dan buiten. Het doel van dit soort trainingen is jou zo snel mogelijk ‘’in shape’’ te krijgen.

  Lees meer
Wendy Hougardy

"VEPT is voor persoonlijke en sportieve doelen"

Wendy Hougardy
Hans Veenstra

"Op een verantwoorde, effectieve en leuke manier trainen kan bij VEPT-Woerden."

Hans Veenstra
Nicole

"Ik train nu bijna een jaar bij Vept in de groepslessen van Bootcamp en Knock Out. De kleine groepen (max 10) vind ik erg fijn."

Nicole
Albertina

"Dankzij de personal training van VEPT ben ik EINDELIJK aangenomen bij Defensie"

Albertina
Mylene Franken

"in 10 maanden 30 kilo lichter dankzij de motivatie van VEPT en mijn familie!"

Mylene Franken
Rianne de Heer

"Sympathieke en enthousiaste trainers en elke training is weer helemaal anders"

Rianne de Heer
Ylona

"De training was f*cking zwaar! But I made it! 8 kilo eraf en weer lekker in mijn vel!"

Ylona
Jen Blok Maasdam

"De sturing en motivatie van VEPT die mij nu echt zouden helpen om fit, gezond en eindelijk (blijvend) op gewicht te blijven."

Jen Blok Maasdam
Marleen Meijer

"Ik ben trots op het feit dat ik voor het eerst in 3 jaar weer onder de 80 kilo zit, en ben vastbesloten om door te zetten!"

Marleen Meijer
Sylvia Franken

"Samen met mijn dochter verloren wij 50 kilo in 10 maanden! "

Sylvia Franken
Eveline Van Ginneken

"Ik train al ruim een jaar bij Vept en het bevalt me perfect. Leuke en goede trainers die je advies geven"

Eveline Van Ginneken
Christèl

"Ik trainde 1x in de week met Philip. Een enthousiaste trainer met kennis en doorzettingsvermogen."

Christèl
Sanne Spek

"Na 13 trainingen bij Stan ben ik een stuk sterker in spierkracht! Bedankt Stan!"

Sanne Spek
Anitra Jellema

"Ik train nu een jaar bij VEPT, een uur per week even flink er tegenaan onder de kundige begeleiding van Arjan"

Anitra Jellema
Aad

"Sinds VEPT ben ik onwijs veel afgevallen en heb ik mijn spieren goed kunnen ontwikkelen en ben ik gemotiveerd geraakt!"

Aad
Jen Blok

"Ik ben inmiddels 13 weken hard bezig mijn doel te bereiken en inmiddels ben ik 10 kilo afgevallen! "

Jen Blok
Annemarie

"Ik heb mijn gewenste resultaat, VEPT en in het bijzonder Philip: dank jullie wel!"

Annemarie
Annemarie Hoiting

"Vandaag weer een heerlijke work-out met Arjan samen! Fantastisch om vol te knallen en leuk dat er snel vooruitgang is.. Zalig!"

Annemarie Hoiting
Amber de Vries

"Vept is een aanrader voor iedereen!"

Amber de Vries
Melanie

"Ach nu sta ik ook wel eens te dansen tussen de training maar gewoon omdat ik er lol in heb."

Melanie